Układanie płytek Remonty łazienek Sklep


tel. +48 603 195 427

Ceny Usług

Wstępnych informacji z zakresu cen jednostkowych czy wyceny całości zlecenia udzielimy telefonicznie bądź drogą e-mailową w ciągu 24 - 48 godzin.

Dla sporządzenia pełnej kalkulacji kosztów potrzebujemy pozyskać istotne informacje o warunkach realizacji zlecenia. Na ostateczna cenę ma bowiem wpływ szeroki zakres czynników, w tym m.in.: wielkość zlecenia, rodzaj i stan powierzchni, rodzaj materiałów, technologia wykonania, lokal pusty czy umeblowany. Dlatego proponujemy rozpocząć nasza współpracę od umówienia się na odpłatne (ale odliczane z kosztów robocizny po wykonanej pracy) oględziny w Państwa lokalu.

Po zapoznaniu się z Waszymi oczekiwaniami ocenimy, co jest możliwe do wykonania, podpowiemy rozwiązania, zaproponujemy odpowiednie materiały itd. Przygotujemy również przejrzystą i szczegółową kalkulację kosztów, obejmującą osobno robociznę i materiały. Po akceptacji kosztorysu możemy spisać umowę.

Usługę wykonujemy według Państwa oczekiwań dotyczących m.in. zakresu prac, terminu, kosztów usługi, określonych w umowie. Na życzenie klientów dostarczamy potrzebnych materiałów, rozliczanych po ich przywiezieniu. Nie pobieramy zaliczek za robociznę przed rozpoczęciem prac. Po zakończeniu prac udzielamy dwuletniej gwarancji.